www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - kontaktní údaje

© Radim Kočvara 2011

 

Mgr. Radim Kočvara

Záříčí 92

CZ 768 11 Chropyně

Tel: 604 356 795

e-mail: burunduk@seznam.cz, burunduk@burunduk.cz

www.burunduk.cz

 

IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432

č. ú.: 178339175/0300

 

Odborný zoolog, specializace na ichtyologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii, obor systematická biologie a ekologie (diplom zde)

 

Autorizovaná osoba dle §45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. pro účely biologického hodnocení podle §67 zákona, č. j. 62412/ENV/15 (autorizace zde)

 

Držitel kroužkovací licence Národního Muzea v Praze, číslo licence 887

 

Držitel osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (č. 913) k lovu ryb elektrickým proudem

 

Odborně způsobilá osoba na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění - navrhování pokusů a projektů pokusů

 

Živnostenský list, obor výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, vydal MÚ Kroměříž – Obecní živnostenský úřad Č. j.: Ž-253/4575/03-Mí, E. č.: 380603-5912-01 (ŽL zde)

 

Jsme v souladu s GDPR (Zásady ochrany osobních údajů)