www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - Zakázky

 

Cena díla je obvykle rozhodujícím faktorem pro výběr zpracovatele jakéhokoli posouzení či práce. Nelze však jednoduše paušalizovat cenu za provedení biologického průzkumu nebo hodnocení, protože je závislá na celé řadě proměnných faktorů, zejména době průzkumu, vzdálenosti a velikosti lokality a stavbě či záměru, který je řešen. Při rozhodování o ceně je nutno mít na paměti další dva zcela zásadní faktory, a tím je kvalita provedené práce a rychlost provedené práce. Dovoluji si tvrdit, že jsem schopen pracovat rychle a kvalitně a pokud to situace dovolí i velmi levně.

Níže uvedené ceny jsou bez DPH, jsem plátce DPH.

 

Doprava

Jako základ ceny, které je pevná, lze uvést náklady na dopravu, které činí 7,- Kč za 1 km. Velmi často jsou však tyto náklady poníženy o 20–50%, což souvisí s možností organizace dopravy. Posuzování mě živí a jezdím po území celé ČR, není tak problém šetřit dopravní náklady optimalizací cest na zkoumané lokality při řešení více záměrů. Mohu se tak zabývat posuzováním i velmi vzdálených lokalit, přičemž mohou být náklady na dopravu velmi nízké.

 

 

 

 

 

Mzda

Další  položkou je hodinová mzda, která je kalkulována za činnosti související s realizací zakázky. Pohybuje se od 250,- Kč na hodinu (práce na PC, administrativní úkony) po 500,- Kč na hodinu (obvykle noční průzkumy s ultrazvukovým detektorem případně jinou technikou). Není účtován čas dopravy na lokalitu.

Výsledná cena tak vždy sestává z výše uvedených položek, dalšími náklady mohou pak být konkrétní výdaje související s realizací zakázky, např. mapové podklady, baterie, tisk prací při větším objemu apod. Závisí na konkrétní podobě zakázky, rozsahu průzkumu a dohodě. Rovněž záleží na použité technice a požadavku na výstupy (foto či video dokumentace apod.). Smluvní cena je vždy konečná, není nikdy navyšována, naopak může být snížena.,

Orientační ceny nejjednodušších průzkumů (posudků) se pohybují v rozmezí od 600,- do 4000,- Kč (např. posouzení panelového domu s ohledem na možné dotčení ptáků a netopýrů v souvislosti s rekonstrukcí nebo zateplováním). Jednoduché průzkumy a posudky s ohledem na drobné stavby se nejčastěji pohybují v rozmezí 12 000,- až 16 000,- Kč. Cena biologického hodnocení začíná od 16 000,- Kč, komplexní hodnocení větších staveb (více  průzkumů, obvykle botanika, bezobratlí, obratlovci) se pohybuje okolo 64 000,- Kč. V případě celoročních hodnocení složitějších záměrů, např. větrných elektráren, lze uvažovat o ceně 78 000,- Kč a více, záleží na podmínkách, vzdálenosti a aktuálním vytížení.

 

 

 

 

 

Technika

Při průzkumech používám digitální fotoaparát (Sony DSC F828), případně videokameru (Canon XHA1), při specifických průzkumech pak techniku jako automatické fotoaparáty (modely na zakázku, 10 Ks), DVR video zařízení s infrakamerami (25 ks), pro průzkumy netopýrů ultrazvukové detektory Pettersson D1000X (2x) a Pettersson D500X (2x). 

 

Výstupy

Výstupem jakéhokoliv posouzení je písemná zpráva, dodávaná standardně ve formátu *.pdf a *.doc (*.docx). Grafické výstupy je možno dodat samostatně, pracuji s programy CorelDraw X5 a Adobe Creative Suite CS5 (Photoshop, Ilustrator a InDesign).  Není problém zpracovat georeferencované výstupy v GIS (ArcMap 10, *.mxd). Rovněž možno dodat a zpracovat výstupy v *.dwg a *.dwf

 

Přehled doposud vypracovaných písemných zpráv a prací je uveden zde.

Mapa oblasti dosavadní působnosti na území ČR je uvedena zde (do r. 2005, doplňuje se). Jedná se o lokality, kde byl proveden průzkum, a ke kterým existuje min. jedna vlastní písemná zpráva či hodnocení.

 

Doposud jsem se zabýval hodnocením následujících typů záměrů:

Výstavba a rekonstrukce trafostanic, vedení ZVN a VVN (např.: Výškov-Čechy Střed, Kletné, Krasíkov, Nošovice, Mošnov, Hrabová, Lískovec)

Zahájení či pokračování těžby štěrkopísků (např. Věrovany, Hustopeče, Chrášťany, Náklo, Tasovice, Boršice, Bzenec)

Zahájení či pokračování těžby kamene a dalších surovin (např. Branná, Hradisko, Maletín, Heřmanovice, Hanušovice, Krásné, Jablonné, Javornice, Zárubka, Nová Ves, Luleč, Loštice, Bohučovice, Kajlovec)

Realizace komunikací a stezek včetně dálnic a mostních objektů, čerpacích stanic (I/58 Mošnov, Mosty u Jablunkova, I/45 Krnov)

Realizace další infrastruktury jako plynovody, kanalizace, teplovody, ČOV (Kravaře, Štěpánka, Dukovany)

Realizace Větrných (přes 50 posudků) a fotovoltaických elektráren, bioplynové stanice (Bílčice, Horní Loděnice, Jakartovice-Deštné, Moravský Beroun-Křišťanovice, Bílčice, Rudná pod Pradědem, Moravice, Stará Libavá-Rejchartice, Velká Štáhle-Václavov, Chomutov, Liberk, Bohdašín, Štramberk a řada dalších). 

Stavba rybníků a vodních ploch, jejich úpravy včetně úprav toků, rekonstrukce a odbahnění (např. Střední Opava, Hradec-Nová Ves, Javorná, Smrčinský potok, Mikulovice, Babice, Bohušov, Koberno, Tetřevský potok)

Stavba a rekonstrukce sportovních a lyžařských areálů (Filipovice, Ludvíkov, Karlov, Malá Morávka, Buková hora, Malé Karlovice, Malenovice, Libverda)

Posuzování realizace obory pro zvěř (Vlčí hůra, Lukavec, Vlkovice)

Vysílače a věže mobilních operátorů (GSM Čenkovice)

Rekonstrukce a zateplování budov (Český Těšín, Břeclav, Vítkov)

Plánování a realizace průmyslových areálů (Nošovice, Mošnov, Holešov, Úvalno, Nová Karolina Ostrava, Horní Tošanovice, Přestanov)

Realizace a obnova golfových hřišť (Klánovice, Kravaře)

Realizace sídelních útvarů (Heřmaničky, Plzeň Valcha. Kamenné Žehrovice)

Realizace a rekultivace skládek (Ralsko, Horní Benešov)

Posuzování územních plánů (Dolní Bečva, Železná Ruda, Dolany, Véska, Pohořany)

Řada dalších specifických stavem a záměrů.