www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - publikace

© Radim Kočvara 2011

 

Publikace a odborné práce:           

Koutecká V., Czernik A., Deckerová H., Kočvara R., Kuras T., Lojkásek B., Majkus Z., Pečinka A., Plášek V. & Stanovský J. 2004: Příroda Hlučínska. Město Hlučín. 96 p. (náhled zde).

Kočvara R. 1995: Ornitologický průzkum Vinné hory u Hlučína s použitím mapovací metody a metody přímého vyhledávání hnízd v roce 1994. Acrocephalus 16: 7–9 (zde).

Kočvara R. 1999: Ptáci nivy řeky Opavy. Bakalářská práce. Ostravská Univerzita, Ostrava. 84 p. (zde).

Kočvara R. 2000: Květnové pozorování ibise hnědého (Plegadis falcinellus) ve Slezsku v roce 1997. Acrocephalus 18: 23 (zde).

Kočvara R. 2000: Odchyt ptáků ve smíšeném lese v Býkově u Krnova v letech 1995 a 1996. Acrocephalus 18: 13–16 (zde).

Kočvara R. 2002: Hnízdní úspěšnost ptáků ve dvou typech lesních porostů. Diplomová práce. Univerzita Palackého, Olomouc. 53 p. (zde).

Kočvara R. 2003: Hnízdění a neobvyklá potrava vrabce domácího (Passer domesticus) v zimě. Zprávy ČSO 57: 58–59 (zde).

Kočvara R. 2003: Početnost koroptve polní (Perdix perdix), křepelky obecné (Coturnix coturnix) a chřástala polního (Crex crex) v nivě řeky Opavy v letech 1994-1998. Acrocephalus 19: 1–4 (zde).

Kočvara R. 2003: Výskyt a hnízdění ptáků na dolním a horním toku řeky Opavy v letech 1993–2001. Acrocephalus 19: 16–21 (zde).

Kočvara R. 2003: Zajímavá pozorování ptáků z oblasti Jeseníků 1999–2001. Acrocephalus 19: 22–25 (zde).

Kočvara R. 2005: Výskyt a hnízdění ptáků na rybnících mezi Bohuslavicemi a Dolním Benešovem v letech 1994–1998. Zprávy MOS 63: 93–107 (zde).

Kočvara R. 2005: Ptáci rybníka Štěpán ve Slezsku. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 52: 209–222 (zde).

Kočvara R., 2007: Ptáci. p. 118. In: Kočí K. (eds.): Jeseníky. Actaea, 220 p. ISBN: 978-80-254-1561-0 (náhled zde).

Kočvara R. & Křenek D. 2007: Vliv provozu osvětlených a neosvětlených sjezdovek na lesní druhy ptáků v Beskydách (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (Ser. A) 56: 63–72 (zde).

Kočvara R. & Adamík P. 2007: Ornitologický průzkum Cvilínského kopce u Krnova. Časopis Slezského Zemského Muzea (Ser. A) 56: 83–89 (zde).  

Kočvara R., Chytil J. & Mikulica O. 2008: Závěrečná zpráva z monitoringu mortality obratlovců v období 28. 2. 2006 – 26. 2. 2007 ve větrném parku Břežany. Zprávy MOS 65: 30–47 (zde).

Kočvara R. 2008: Větrné elektrárny a ochrana přírody I. Alternativní energie 3/2008: 38–39, ročník XI (náhled zde).

Kočvara R. 2008: Větrné elektrárny a ochrana přírody II. Alternativní energie 4/2008: 38–39, ročník XI (náhled zde).

Weidinger K. & Kočvara R. 2010: Repeatability of nest predation in passerines depends on predator species and time scale. Oikos 119: 138-146 (zde).

Cetkovský S., Frantál B., Štekl J., Hájek J., Hanslian D., Hošek J., Jiráska A., Kallabová E., Kočvara R. et al. 2010: Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů,

environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí. Studia Geographica 101. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2010. 209 s. ISBN 978-80-86407-84-5 (náhled zde).

Kočvara R. 2010: Přehled výsledků sledování mortality ptáků a netopýrů v souvislosti s provozem VTE na území ČR v letech 2006–2010. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 256-262 (zde).

 

Konference a Abstrakty:  

Kočvara R. 2004: Hnízdní úspěšnost pěvců v lužním lese a ve smrkových výsadbách. 16. stredoslovenská ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou. Aplikovaná Ornitológia 2004, Zvolen.

Kočvara R. 2005: Hodnocení vlivu VTE (Větrných elektráren) na ptáky a další obratlovce. Přednáška na celostátní konferenci České společnosti ornitologické v České Skalici, 7. 10. 2005.

Nádvorník P.,  Weidinger K. & Kočvara R. 2006: Rapid and simple method for isoelectric focusing of egg white reveals maternity in passerine clutches. Poster. Zoologické dny Brno 2006 (zde).

Weidinger K., Kočvara R. & Nádvorník P. 2006:  Assignment of passerine clutches to individual females by albumen protein electrophoresis. Prezentace posteru na mezinárodní ornitologické konferenci

v Hamburku (IOC Hamburk 2006) (zde).

Kočvara R. 2006: Hnízdní úspěšnost pěvců v lužním lese a ve smrkových výsadbách. Poster. Celostátní ornitologická konferenci Srdcem a rozumem pořádané u příležitosti 80. výročí založení ČSO (zde).

Kočvara R. 2006: Sledování predátorů ptačích hnízd pomocí fotografické techniky. Poster. Celostátní ornitologická konferenci Srdcem a rozumem pořádané u příležitosti 80. výročí založení ČSO (zde).

Kočvara R. 2007: Koncepce výstavby VE na území MS kraje z hlediska střetů s ptáky a netopýry. 6. mezinárodní konference SEA/EIA´2007. Hotel Atom Ostrava, 17. - 18. 4. 2007.

Kočvara R. 2008: K Aktuálním problémům VTE z hlediska obratlovců. Konference Větrná energie v ČR 2008. 4. ročník odborné konference ČSVE, 23. 10. 2008, Novotel Praha.

Řehák Z., Bartonička T., Gaisler J., Polášek Z.  & Kočvara R. 2009: Monitoring of Bats and their Collision with Wind Turbines – Suggested Methods and first Results. 1st International Symposium

on Bat Migration, Berlin.